PRIVACYVERKLARING VOOR Studio7b / AT MARIET
DD 25 mei 2018
In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens At Mariet van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen. 
Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

AT MARIET EN STUDIO 7b
At Mariet is het fotografie bedrijf, geregistreerd als eenmansbedrijf bij de KvK onder nummer 58976442. Studio 7b is geen rechtspersoon, maar de door At Mariet gebruikte merknaam voor de studio in Zevenbergen. 
Onder de handelsnaam At Mariet worden de volgende diensten aangeboden:
workshops en  trainingen
individuele begeleiding op locatie
fotoshoots van personen en dieren en objecten
bedrijfsreportages

At Mariet beheert de volgende websites:
www.studio7b.nl
www.atmariet.nl
en haar eigen gegevens zijn:
At Mariet
de Knip 6
4761 gv Zevenbergen
KvK-nummer: 58976442

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAROM?
Wanneer iemand contact opneemt via het contactformulier op de website:
Voor- en achternaam
e-mailadres
Voornaam, achternaam  en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie betreffende de aangevraagde cursus of workshop of informatie over een fotoshoot, zoals beschikbare data en prijzen.
Wanneer iemand een fotoshoot wil boeken of aanmelden voor een cursus vragen we ook overige informatie:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Indien van toepassing: bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Wanneer iemand een lezing of workshop op maat aanvraagt:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Indien van toepassing: bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Wij gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, en informatie over de workshop of lezing te verstrekken. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer iemand zichzelf opgeeft voor individuele coaching of training hiervoor wordt opgegeven:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Overige persoonsgegevens die iemand zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
At Mariet neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via atmariet@kpnmail.nl
COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
De site van At Mariet gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
At Mariet verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.
Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
Administratiekantoor de Jager (boekhouder)
OYPO (beeldbank)
Werk aan de Muur (online kunst verkoop)
BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons factuursysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Onze bezoekers en klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Hoe dat werkt, lees je hieronder.
RECHT OP INZAGE
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door At Mariet. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.
GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Stuur de gegevens naar
At Mariet fotografie
de Knip 6
4761 gv Zevenbergen
VERZOEK OM INZAGE
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar atmariet@kpnmail.nl  We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Terug naar boven